Huishoudelijk reglement

Tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering van de Achterhoekse Wooncoöperatie op 21 april 2021 is door de leden het Huishoudelijk Reglement vastgesteld, waarin onder andere opgenomen:

– gedragscode leden/huurders,

– werving bewoners als aspirant leden,

– termijn lidmaatschap koppelen aan termijn huurovereenkomst,

– lidmaatschap afdeling koppelen aan de termijn dat de woningen geplaatst zijn in de desbetreffende plaats,

– toewijzingsprocedure woningen.

 190 x