Wichmond-Vierakker

Wonen te gast in het landschap achter de Protestantse kerk in Wichmond-Vierakker

Locatie: Dorpsstraat 16, Wichmond

Schets Projectgebied Wichmond bestaande situatie

Het projetgebied is eigendom van de Protestantse kerk en Diaconie van Wichmond-Vierakker. Op kadastraal perceel 952 staan twee oude schuren met asbestdaken. De kerkrentmeesters hebben aan de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC) gevraagd om hen te ondersteunen in het proces van realisatie flexwoningen voor jongeren of senioren die willen doorstromen naar een kleinere onderhoudsvrije woning en hun eigen woning willen verkopen aan inwoners van Wichmond en omgeving die een grotere woning zoeken of een woning willen kopen. Voorgestelde ontsluiting van het plangebied door een weg aan te laten sluiten op de Dorpsstraat ter hoogte van de Hackforterweg.

Deze ontsluitingsweg buigt af naar rechts voorbij de houtwal/ het bosje en loopt ruim achter de pastorie en kerk naar de te slopen schuren met asbestdaken, waardoor ruimte ontstaat voor flexwoningen.

Schets Projectgebied Wichmond toekomstige situatie

Afhankelijk van de behoefte is het idee om te starten met 10 flexwoningen, 60-80m2. Met name senioren willen graag een woning met twee slaapkamers. De Protestantse gemeente en Diaconie willen de grond niet verkopen en willen dat personen met een sociaal en/of maatschappelijke binding voorrang krijgen bij de woningtoewijzing. Via AWC is dat mogelijk, doordat Wichmond-Vierakker een afdeling kan worden van AWC.

De zaal achter de kerk kan gebruikt worden als gemeenschappelijke ruimte voor de toekomstige bewoners om elkaar te ontmoeten. Deze ruimte werd voorheen gebruikt t.b.v. kinderopvang.

 384 x