Algemene info

Persbericht

Flexwoningen voor jong en oud!

Uit het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek is gebleken dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod van verschillende groepen op de Achterhoekse woningmarkt. Daarnaast is er krapte en daar zijn vooral de starters de dupe. Maar ook ouderen komen hun te grote huis niet uit omdat er geen aanbod is van kleinere woningen met name op de huurmarkt.

De woningcorporaties in de Achterhoek zijn aan handen en voeten gebonden. Als zij huurwoningen bouwen, dan gelden de regels van de Woningwet. Een woningcorporatie is gebonden aan inkomenseisen bij toewijzing aan een huurder. De corporatie mag bijvoorbeeld niet mensen uit de eigen plaats of  jongeren voorrang geven.

Er gloort hoop voor deze jongeren en ouderen in de Achterhoek. Met ondersteuning van de Provincie Gelderland, de Regio Achterhoek, ProWonen, DKK Gelderland, LVKK en de gemeenten Aalten en Berkelland is een half jaar geleden de Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht.

Deze coöperatie (dus geen corporatie) wil de doorstroming bevorderen in kernen, dorpen en kleine steden in de Achterhoek. De Wooncoöperatie maakt tijdelijk wonen mogelijk voor jongeren en ouderen. Voor ouderen kan dat zelfs permanent zijn.

In Nederland worden in 13 regio’s in Nederland voorbeeldprojecten door Wooncoöperaties gedraaid. Het voorbeeldproject voor de Achterhoek wordt in de kleine kernen van de gemeente Aalten gerealiseerd met 10 flexwoningen.

De Achterhoekse Wooncoöperatie kan er dus voor zorgen dat er flexwoningen worden gebouwd in een dorp, een kern, een buurtschap of zelfs in een grotere plaats. Flexwoningen zijn tijdelijke woningen die 10-25 jaar mogen blijven staan met toestemming van de gemeente. De woningen horen niet bij een nieuwbouwplan, ze kunnen eigenlijk overal staan. Als er grond beschikbaar is en de gemeente de plek goedkeurt zijn de grootste hobbels genomen.

De eigenaar van de grond kan een huur- of pachtvergoeding krijgen. De eigenaar van de grond mag ook zelf het initiatief nemen en zich melden bij de Achterhoekse Wooncoöperatie.

Een bestaand gebouw is eveneens geschikt als het verbouwd kan worden naar flexwoningen (oude school, voormalig kantorenpand, grote boerderij, leeg winkelpand). Deze eigenaren mogen zich ook melden bij de Wooncoöperatie.

Al deze tijdelijke woningen worden huurwoningen die de wooncoöperatie verhuurt. De Wooncoöperatie komt echter pas in actie als een groep mensen daarom vraagt. Men wordt dan lid van de Wooncoöperatie voor € 20,- per jaar per persoon en dan gaat de Wooncoöperatie aan de gang.

Samen met die groep mensen, jong, oud of jong en oud samen. En samen met die groep worden mogelijke plekken in beeld gebracht,  financiers gezocht en de inhoud van de woningen bepaald. Binding aan de eigen omgeving is een voorwaarde om een woning toegewezen te krijgen.

De Wooncoöperatie vindt heel belangrijk dat jongeren in de Achterhoek blijven wonen en dat ouderen kleiner en veilig kunnen gaan wonen.

De nieuwe flexwoningen zijn ongeveer 60 m2 groot. De flexwoningen in de gemeente Aalten worden in de fabriek gebouwd door een Achterhoekse bouwmaatschappij. Ze hebben de naam “Uuthuuskes” gekregen, afgeleid van “uit huis gaan”.

Flexwoningen in bestaande panden kennen een ander formaat, afhankelijk van de indeling in dat pand.

De Wooncoöperatie mag aan iedereen verhuren. Het inkomen speelt geen rol, als je maar kunt aantonen dat je de huur kunt betalen. Die huur is natuurlijk afhankelijk van welke woning het is, een nieuwe woning of een woning in een bestaand pand. De huur per maand zal zo’n 600 tot 750 euro per maand bedragen. Alle nieuwe flexwoningen zijn geschikt om met 1 of 2 volwassenen te bewonen. Woningen in een bestaand pand zijn geschikt om met 1 tot 3 volwassenen in te wonen.

De vorm van de Wooncoöperatie is goedgekeurd door het ministerie. Een wooncoöperatie geeft zeggenschap aan de huurders / bewoners omdat ze lid zijn van die coöperatie. En van die leden wordt betrokkenheid verwacht.

De Wooncoöperatie functioneert dus anders dan een woningstichting ook wel woningcorporatie genoemd. Bij een woningcorporatie ben je als huurder een klant, bij een Wooncoöperatie ben je als huurder lid van de coöperatie.

 344 x