Pilot wooncoöperatie realiseert ‘Uuthuuskes’ in kleine kernen in de Achterhoek

Maandag 13 juli 2020

Om de mismatch tussen vraag en aanbod van woningen in kleine kernen in de Achterhoek te verhelpen, heeft vereniging DKK Gelderland het initiatief genomen om te starten met ‘flexwonen’ in kleine kernen. Starters en ouderen kunnen hiermee een goede tijdelijke woonplek vinden en hoeven niet verder(op) te zoeken. In samenwerking met 8RHK ambassadeurs, gemeente Aalten, gemeente Berkelland, ProWonen en provincie Gelderland is dit jaar een pilot gestart.

Op 7 juli is de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC) formeel opgericht bij notaris Roerdink in Groenlo door voorzitter Hans Scheinck en secretaris Klaas van den Berg.

Uuthuuskes

In de gemeente Aalten worden de eerste 10 Uuthuuskes voor jongeren, zo spoedig mogelijk geplaatst in de kleine kernen Lintelo, De Haart, IJzerlo, De Heurne en Barlo op bestaande bouwgrondpercelen van de gemeente Aalten. AWC wordt via recht van opstal minimaal 15 jaar eigenaar van de Uuthuuskes.

In IJzerlo is door twee leden van de werkgroep Wonen, Bianca van den Berg en Wilma Wikkerink het te koop bord uit de grond gehaald, want op deze locatie worden de flexwoningen geplaatst.

Starters en ouderen in de kernen houden

Voor starters en ouderen zijn er op dit moment weinig mogelijkheden om een betaalbare woonplek te vinden. Peter van Heek (DKK): “Hierdoor trekken jongeren weg en voor ouderen zijn er te weinig doorstroommogelijkheden. Met de pilot versterken we de leefbaarheid in de kleine kernen. Mensen die een maatschappelijke binding hebben met de kern waar ze willen wonen gaan voor’’, aldus Van Heek. “Met deze pilot realiseren de oprichting van de Achterhoekse Wooncoöperatie die hoogwaardige, verplaatsbare, zelfvoorzienende woonmodules (modulair bouwen) tijdelijk verhuurt aan woningzoekers in kleine kernen. Vanuit de tijdelijke woning kan gezocht worden naar een definitieve woning. Zo voorkomen we dat jongeren en ouderen de kern waar ze sociale contacten hebben, moeten verlaten vanwege gebrek aan woningaanbod.”

In samenwerking met de belangenverenigingen in Lintelo, De Haart, IJzerlo, De Heurne en Barlo en de gemeente Aalten worden 10 flexwoningen, die de Achterhoekse naam ‘Uuthuuskes’ gekregen hebben geplaatst. In Rekken wordt samen met de gemeente Berkelland en de BelangenVereniging Rekken onderzocht of er flexwoningen kunnen verschijnen.

Landelijk het verschil gemaakt

De pilot maakt ook deel uit van het landelijk onderzoek naar het gebruik van wooncoöperaties. Deze huur-vorm is in 2016 mogelijk gemaakt in de Woningwet. Peter: “Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt de Woningwet op het artikel wooncoöperaties geëvalueerd en wellicht aangepast, zodat deze vorm ook gebruikt kan worden in de hele Achterhoek.” Elke kleine kern kan een afdeling worden van de Achterhoekse Wooncoöperatie met een eigen toewijzingsbeleid.

Huurder heeft sociaal en/of maatschappelijke binding met de afdeling

Statutair is vastgelegd dat leden van de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC) een sociaal en/of maatschappelijke binding moeten hebben met de kleine kern die een afdeling is geworden van de AWC. Alleen kleine kernen die lid worden van de AWC kunnen een afdeling worden. Elke afdeling heeft het recht een algemeen bestuurslid voor te dragen voor benoeming door de algemene vergadering.

De AWC verhuurt de tijdelijke woning aan de huurder die lid is van de wooncoöperatie. De huurder betaalt een eenmalig entreebedrag aan de wooncoöperatie en jaarlijks contributie. Wanneer de huurder verhuist wordt het entreebedrag niet terugbetaald. Wel wordt bij netjes gebruik van de woning de borgsom terugbetaald.

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden gezocht met petervanheek@dkkgelderland.nl of via 06 – 302 740 53.

 166 x