Flexwonen in de Achterhoek

Op 12 mei 2022 heeft de Achterhoekse Wooncoöperatie de beschikking ontvangen voor de aangevraagde subsidie in het kader van de RegioDeal, projectnummer WV-19, omdat de hieronder beschreven beoogde resultaten passen in de Achterhoek Visie 2030. De eenmalige subsidie heeft een maximum van €153.683,- door bijdragen van de provincie Gelderland en Regio Deal. De totale projectkosten zijn begroot op €204.910,-. Cofinanciers zijn: gemeenten Winterswijk, Bronckhorst, Oost Gelre en Oude IJsselstreek naast een eigen bijdrage van AWC.

Projectresultaten:

  1. Ondersteuning dorpsbelangenorganisaties en/of lokale werkgroep Wonen bij locatiekeuze, planontwikkeling en participatietraject omwonenden
  2. Bijdragen aan circulair bouwen door de flexwoningen circulair te ontwikkelen
  3. Toepassing verschillende financieringsmodellen om wooneenheden in maatwerk te financieren (zie Plan van Aanpak)
  4. Uitvoeren pilots Boerenflex, waar mogelijk!
  5. Kennis delen over dit concept aan alle buurtschappen en kleine kernen en andere belangstellenden
  6. Procesbegeleiding/ ondersteuning bij diverse werkzaamheden om processen sneller te laten verlopen
  7. Uitbrengen nieuwsbrief voor brede doelgroep en bijhouden website en sociale media-kanalen

Dit betreft een driejarig project; 2022, 2023 en 2024.

 295 x